Compañía Argentina de Warrants S.A.

Autoridades:
Presidente: Sr. Daniel Andrés Casanovas
Director Suplente: Sra. Silvina Mariela Casanovas
Síndico Titular: Sr. Ricardo Victorio Moscariello
Síndico Suplente: Sr. Agustín Roberto Moscariello

Capital Social: $1.000.000