CTS Commodities Trade Services S.A.

Autoridades:
Presidente: Sr. Cristian Czar
Director Titular: Sr. Cristian Czar
Director Suplente: Sr. Luis HernĂ¡n Vizioli

Capital Social: $1.848.780